SPRAYISOLERING FÖR

INDUSTRI & LANTBRUK 

IDEAL LÖSNING FÖR INDUSTRIN

Isolering av industribyggnader är en investering som brukar löna sig snabbt. Genom att sprayisolera industrilokalerna får ni en långsiktig lösning som kan minska energikostnaderna avsevärt samtidigt som arbetsförhållandena och produktiviteten får ett lyft.

BILLIGARE UPPVÄRMNING OCH LUFTKONDITIONERING

Värmeisolering av industribyggnader är ofta nödvändig för att uppnå bra energiprestanda. Potentialen att minska energiförbrukningen och energikostnaderna är stor, både när det gäller uppvärmning och luftkonditionering. Genom att låta oss på Effektiv Isolering sprayisolera industrilokalerna med Heatlok® HFO Pro från Huntsman Building Solutionsfår du en trygg och hållbar lösning.

BÄTTRE OCH HÄLSOSAMMARE ARBETSMILJÖ

Rätt isolering gör att de som arbetar i industrilokalen får en trevligare och hälsosammare arbetsmiljö under både sommar- och vinterhalvåret. Risken för arbetsrelaterad ohälsa minskar.

Isolering av lantbruksbyggnader

Värmeisolering av lantbruksbyggnader är en viktig del av utvecklingsstrategin för lantgårdar och den ger resultat nästan omedelbart, oavsett verksamhetsprofil. Det kan till exempel gälla isolering av en lantbrukshall, ladugård eller ett stall.

UPPFYLLER GÄLLANDE JORDBRUKSNORMER

Det finns flera viktiga saker att tänka på vid isolering i lantbruksmiljö, till exempel:

  • Uppfylla gällande jordbruksnormer
  • Minimera installationstiden för att säkerställa kontinuiteten i jordbruk och uppfödning av djur
  • Schemaläggning av isolering tillsammans med löpande renoveringar och moderniseringar.

Vi på Effektiv Isolering erbjuder sprayskumisolering när metoden är som allra bäst. Med Heatlok® HFO Pro från amerikanska Huntsman Building Solutions tillhandahåller vi en ideal lösning för alla lantbruksbyggnader. Självklart uppfyller Heatlok® HFO Pro gällande jordbruksnormer.

MINSKADE DRIFTSKOSTNADER

Lantbruksföretagare står inför samma utmaning som de flesta företag: minska driftskostnaderna samtidigt som man producerar kvalitetsprodukter.

Med decennier av bevisad prestanda är Heatlok® HFO Pro det mest effektiva isoleringssystemet. Vi på Effektiv Isolering erbjuder sprayskum med hög densitet för att täta och isolera dina lantbruksanläggningar. Heatlok® HFO Pro bildar en helt vidhäftad, sömlös barriär och passar även de mest krävande lantbruksmiljöer.

NÅGRA AV FÖRDELARNA MED HEATLOK® HFO PRO SPRAYISOLERING

  • Effektiv applicering på så gott som alla byggnadsmaterial
  • Optimal isolering för alla klimatzoner
  • Mycket bra isolervärde
  • Förbättrad energieffektivitet
  • Bättre kvalitet på inomhusluften
  • Bevisad hållbarhet

I Stockholm utför vi flest uppdrag

Isolera din vind i Stockholm, vi hjälper dig!

Effektiv Isolering har sitt kontor i Skogås i södra Stockholm. I Stockholmsområdet och Mälardalen finns våra flesta kunder och uppdrag, men vi utför också isoleringsuppdrag på många fler orter i Sverige. Samtliga medarbetare har gedigen utbildning och är certifierade att installera de produkter vi erbjuder.

Välkommen att be om en kostnadsfri offert. Vi ger vårt förslag på åtgärder med en beräkning av vad det kostar.

KONTAKTA OSS

Effektiv Isolering i Sverige AB

Lyftkransvägen 13b
142 50 SKOGÅS
(visa karta)

Vad kostar det?