ISOLERA KRYPGRUNDEN & KÄLLAREN

EN ALLT-I-ETT-ISOLERING FÖR DIN GRUND

Kyla och fukt är vanligt förekommande i husgrunder. Därför användes källarutrymmen förr mestadels som förråd. Idag är förutsättningarna annorlunda och med Heatlok Soy® från Demilec kan du uppnå bra boendestandard i din källare. Med Heatlok Soy® får du en fuktspärr, ångspärr och radonspärr i samma applikation. Produkten är beprövad och står emot vattentryck så som översvämning. Även efter en översvämning är polyuretanskummet intakt. Heatlok Soy® behåller sina ursprungliga fysikaliska egenskaper. Att installera Heatlok Soy® sparar både tid och pengar samtidigt som du uppnår en överlägset hållbar och tät isolering.

PERFEKT TÄTNING TACK VARE HEATLOK SOY®

Vi på Effektiv Isolering isolerar och tätar krypgrunder och källare med Heatlok Soy® från Demilec. Produkten ger ett tryggt och säkert tätskikt från betongplattan till markvåningsplan. Låt oss isolera eller tilläggsisolera, så att du slipper problem med fukt och mögel.

KRYPGRUNDEN KAN ISOLERAS PÅ TVÅ SÄTT

En krypgrund kan isoleras på två olika sätt: isolering av bjälklagets undersida för att uppnå en ventilerad krypgrund eller isolering av väggar och mark för att få en varmgrund. Heatlok Soy® skumisolering lämpar sig väl för båda sätten. Vi hjälper dig till rätt lösning för just din grund.

MÖGELSÄKER BARRIÄR

Heatlok Soy® ger inte bara ett varmare golv och en märkbart lägre energikostnad. Du får också en mögelresistent barriär som förhindrar fukt och dålig lukt från att ta sig upp i huset. Även om fukthalten ökar i krypgrunden under delar av året påverkar det inte er konstruktion eller innermiljön eftersom isolering med Heatlok Soy® håller vatten, fukt och ånga fullständigt borta.

Heatlok Soy® är resistent mot mögel och bidrar inte till dess tillväxt. Heatlok Soy® är ingen matkälla och håller därför skadedjur borta.

LÅG TOTALKOSTNAD

Installationen av Heatlok Soy® går mycket snabbt och ger en lägre totalkostnad per kvadratmeder än konkurrerande metoder. Konventionella isoleringssystem omfattar fler steg, större materialåtgång och betydligt mer arbete.

 

SÄKER INSTALLATION

Heatlok Soy® är en säker produkt som alltid installeras av en certifierad installatör. Vi har lärt oss hantverket med sprayisolering från grunden av kanadensiska Demilec, som under decennier drivit utvecklingen när det gäller produkter för sprayisolering.

EFFEKTIV ISOLERING AV KÄLLARE

Källare är riskzoner som ofta har hög fuktighet, vilket innebär gynnsamma förhållanden för utveckling av skadligt mögel. För att uppnå en frisk och problemfri källare så är det viktigt att du isolerar eller tilläggsisolerar med rätt material och rätt metod.

EN TORR, BEKVÄM OCH HÅLLBAR KÄLLARE

Vi på Effektiv Isolering tätar och isolerar källare med Heatlok Soy®. Produkten fäster perfekt på betongväggar och är fullständigt resistent mot vatten och fukt. Flera studier visar att Heatlok Soy® är den ideala isoleringen för översvämningsområden. Bakterietillväxt inte är möjlig i Heatlok Soy®. Sprutskumisolering förhindrar med stor effektivitet ackumulering av kondens och utveckling av mögel.

VI utför uppdrag över HELA SVERIGE

Effektiv Isolering har sitt huvudkontor i Stockholm. Vi har expanderat sedan starten 2011 och har idag återförsäljare på flera orter: Malmö, Norrköping, Västerås, Hudiksvall, Örnsköldsvik och Umeå. Samtliga installatörer har gedigen utbildning och är certifierade att installera produkterna vi erbjuder.

VILL DU BLI ÅTERFÖRSÄLJARE?

Vi ser ett stort intresse för sprayisolering bland byggföretag och fastighetsägare. Vill du bli återförsäljare och erbjuda en efterfrågad och kvalitetssäkrad produkt? Välkommen att göra en intresseanmälan. För rätt samarbetspartner tillhandahåller vi fullständig utbildning i våra produkter så att ni blir ett certifierat installationsföretag.

KONTAKTA OSS

Effektiv Isolering i Sverige AB

Lyftkransvägen 13b
142 50 SKOGÅS
(visa karta)

Vad kostar det?